ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΙΝΤΣΑΣ

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ», είναι το σύνθημα του Δήμου Ηγουμενίτσας, ο οποίος προσπαθεί πλέον να οργανώσει τις εθελοντικές δράσεις που αναπτύσσονται στην πόλη και στα Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα, υπό τη σκέπη της «Χάρτας Εθελοντισμού».
Η Χάρτα θα συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και αμέσως μετά την έγκρισή της, το σώμα θα κληθεί να λάβει και «απόφαση για για σύσταση εθελοντικών ομάδων στον Δήμο Ηγουμενίτσας».


«Εθελοντής», τονίζεται στο εισαγωγικό σημείωμα της Χάρτας, «είναι ο πολίτης που έχει την διάθεση να προσφέρει. Αυτή η έννοια της προσφοράς δεν μπορεί και δεν πρέπει να ταυτιστεί με την έννοια της «φιλανθρωπίας». Ο εθελοντής, με την γενικότερη στάση ζωής του, αναδεικνύει εκ νέου και σηματοδοτεί την αρχή του «ανθρωπισμού».
«Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει σαν συνέπεια και την εσωστρέφεια των προσώπων. Αυτή η εσωστρέφεια κάνει ακόμη πιο έντονη την μετατροπή των προσώπων σε άτομα χωρίς την δυνατότητα επικοινωνίας. Ο εθελοντισμός μπορεί να λειτουργήσει ως «αντίδοτο» σε αυτό το φαινόμενο καθώς μπορεί να φέρει και πάλι στο προσκήνιο αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η συνεργασία, η επικοινωνία κ.α.», τονίζει ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Δημήτριος Πάκος και απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στο Δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης και να καταθέσουν απόψεις, ιδέες και προτάσεις για την καλύτερη οργάνωση του εθελοντικού κινήματος στο Δήμο Ηγουμενίτσας.
Σκοπός του Δήμου είναι η επίσημη οργάνωση εθελοντικών δράσεων, η νομική κατοχύρωσή τους, η διοργάνωση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και η δομημένη - ιεραρχικά – δημιουργία εθελοντικών ομάδων με κεντρική διοίκηση.
Η Χάρτα αποτελεί πρακτικό οδηγό για όσους ενδιαφέρονται να συνδεθούν με τον εθελοντισμό. Δεν έχει σκοπό να υποκαταστήσει το όποιο θεσμικό - νομικό πλαίσιο αλλά να προσδιορίσει επί μέρους ζητήματα οργάνωσης και δραστηριοποίησης των εθελοντικών ομάδων σε επίπεδο Δήμου. Παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση και πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους εθελοντές για τις ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές και τους κοινούς στόχους ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για τον εθελοντισμό. Παράλληλα έχει σκοπό την ενίσχυση, αναγνώριση, νομική και θεσμική κατοχύρωση των εθελοντικών δραστηριοτήτων, την ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο και την σύνδεση της ατομικής ευθύνης και της προσωπικής προσφοράς με τη συλλογικότητα.
Σήμερα οι περισσότεροι Δήμοι έχουν οργανώσει εθελοντικές ομάδες λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες – χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών.
Ο Δήμος Ηγουμενίτσας κάνοντας πράξη την οργανωμένη μορφή εθελοντισμού προχωρά στην οργάνωση εθελοντικών ομάδων με επί μέρους υπό ομάδες ανά τοπική και Δημοτική Ενότητα και σύμφωνα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.
Σκοπός των εθελοντικών ομάδων του Δήμου Ηγουμενίτσας θα είναι γενικά η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, του πνεύματος αλληλεγγύης και η γενικότερη δράση που διέπεται από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα.
Κεντρικός στόχος του Δήμου είναι η επαρκής εκπαίδευση των επί μέρους εθελοντικών ομάδων και η ένταξη τους στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών που τηρείται στη Συντονιστική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Τομείς δράσεις (ενδεικτικά) θα είναι:

1. Διερμηνεία
2. Συνοδεία ασθενών / συνοδών
3. Κοινωνική Μέριμνα
4. Ψυχαγωγία
5. Εορταστικές Εκδηλώσεις
6. Παροχή Πληροφοριών
7. Φροντίδα παιδιών
8. Παιδεία
9. Επιστημονική Υποστήριξη
10. Υγεία
11. Πολιτική Προστασία
12. Κοινωνικό Παντοπωλείο
13. Πολιτισμού – Αθλητισμού
14. Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση
15. Έρευνα και διάσωση
16. Πρώτες Βοήθειες

«Πιστεύω πως είναι μοναδική ευκαιρία για τους συμπολίτες να ανταποκριθούν θετικά, να χτίσουν κάτι με προοπτική για το μέλλον», τονίζει ο κ. Πάκος. «Ας κάνουμε πράξη το σύνθημα: «ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ».